CENÍK PYTLOVANÝCH KAMENŮ A DRTÍ

CENÍK MALOOBCHODNÍ PLATNÝ OD 1.1.2023

CENY s DPH

 

1 / kámen 4-8 mm                               2 / kámen 8-16 mm                              3 / kámen 16-22 mm
pytel 25 kg / 135 kč pytel 25 kg / 135 kč pytel 25 kg / 135 kč
big bag 1000 kg / 1 900 kč     big bag 1000 kg / 1 900 kč      big bag 1000 kg / 1 900 kč
     
4 / kámen 22-90 mm 5 / kámen 2-4 mm 6 / břidlice 1-2 cm
pytel 25 kg / 135 kč                             pytel 25 kg / 165 kč                               pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 1 900 kč      big bag 1000 kg / 3 000 kč      big bag 1000 kg / 4 400 kč
7 / břidlice 2-4 cm                               8 / břidlice 6-12 cm                               9 / vápenec růž. drť 4-8 mm
pytel 25 kg / 190 kč pytel 25 kg / 190 kč pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč        big bag 1000 kg / 4 400 kč          big bag 1000 kg / 4 400 kč
10 / vápenec růž. obl. 4-8 mm 11 / vápenec růž. obl. 8-11 mm 12 / vápenec růž. drť 8-16 mm
pytel 25 kg / 240 kč                            pytel 25 kg / 240 kč pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 6 400 kč             big bag 1000 kg / 6 400 kč               big bag 1000 kg / 4 400 kč
13 / vápenec růž. obl. 8-16 mm        14 / valoun bílý 1-2 cm                          15 / valoun bílý 2-4 cm
pytel 25 kg / 240 kč                          pytel 25 kg / 440 kč                     pytel 25 kg / 440 kč                
big bag 1000 kg / 6 400 kč      big bag 1000 kg / 11 500 kč big bag 1000 kg / 11 500 kč
16 / valoun bílý 4-8 m                     17 / mramor červ. žilk. 1-2 cm 18 / mramor červ. žilk. 2-4 cm
pytel 25 kg / 440 kč                            pytel 25 kg / 470 kč                         pytel 25 kg / 470 kč
big bag 1000 kg / 11 500 kč big bag 1000 kg / 12 500 kč big bag 1000 kg / 12 500 kč
19 / mramor červ. žilk. 4-8 cm 20 / kamínek barv. červ. 2-4 mm 21 / kamínek barv. zelený 2-4 mm
pytel 25 kg / 470 kč                                 pytel 25 kg / 375 kč                                 pytel 25 kg / 375 kč
big bag 1000 kg / 12 000 kč big bag 1000 kg / 10 500 kč big bag 1000 kg / 10 500 kč
22 / kamínek barv.okrový 2-4 mm 23 / kamínek barv. červený 4-8 mm 24 / kamínek barv. zelený 4-8 mm
pytel 25 kg / 375 kč                                pytel 25 kg / 460 kč                                 pytel 25 kg / 460 kč                          
big bag 1000 kg / 10 500 kč big bag 1000 kg / 12 500 kč big bag 1000 kg / 12 500 kč
25 / kamínek barv. černý 4-8 mm 27 / kamínek černý 1,5-3 mm 28 / drť bílá 1-2 cm
pytel 25 kg / 460 kč                                     pytel 25 kg / 420 kč                                     pytel 25 kg / 375 kč                               
big bag 1000 kg / 12 500 kč big bag 1000 kg / 12 500 kč big bag 1000 kg / 10 500 kč
29 / drť bílá 4-7 mm 30 / drť bílá 7-14 mm 31 / antuka cihelná 2-4 mm
pytel 25 kg / 260 kč                          pytel 25 kg / 260 kč                    pytel 20 kg / 240 kč
big bag 1000 kg / 6 600 kč big bag 1000 kg / 6 600 kč big bag 1000 kg / 7 500 kč
32 / pískovec obl. 3-6 cm 33 / drť šedá 4-8 mm 34 / kamínek metal.černý 4-8 mm
pytel 25 kg / 240 kč                                 pytel 25 kg / 125 kč                                pytel 25 kg / 500 kč
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 2 300 kč big bag 1000 kg / 13 500 kč
36 / filtrační písek ST 06/12 37 / křemičitý písek ST 52 38 / kamenná štěpka 8-16 mm        
pytel 25 kg / 250 kč                             pytel 25 kg / 125 kč                            pytel 25 kg / 240 kč                   
big bag 1000 kg / 7 500 kč big bag 1000 kg / 3 200 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč
39 / pískovec obl. 8-12 cm 40 / rula drť 4-8 cm                       41 / rula do gabionu 8-16 cm   
pytel 25 kg / 240 kč                               pytel 25 kg / 190 kč                                pytel 25 kg není pouze v big bagu
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 2 600 kč
42 / vápenec šedý žilk. drť 1-2 cm 43 / vápenec šedý žilk. drť 2-4 cm 44 / vápenec šedý žilk. drť 4-8 cm
pytel 25 kg / 190 kč pytel 25 kg / 190 kč pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč

 

48 / vápenec obl. 2-8 cm 49 / vápenec obl. 1-3 cm  
pytel 25 kg / 240 kč                           pytel 25 kg / 240 kč                  
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč  
52 / vápenec růž. drť 8-11 mm 53 / vápenec růž. drť 1-3 cm 54 / vápenec růž drť 4-7 mm
pytel 25 kg / 190 kč                            pytel 25 kg / 190 kč                      pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč
55 / vápenec růž drť 2-8 cm   58 / rula obl.4-8 cm                 60 / amfibolit drť 8-16 mm
pytel 25 kg / 190 kč                           pytel 25 kg / 240 kč                              pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč
61 / amfibolit drť 1-3 cm 62 / amfibolit drť 2-8 cm 63 / amfibolit obl. 8-16 mm
pytel 25 kg / 190 kč                              pytel 25 kg / 190 kč                               pytel 25 kg / 240 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč
64 / amfibolit obl. 1-3 cm 65 / amfibolit obl. 2-8 cm 66 / drť šedá 11-22 mm
pytel 25 kg / 240 kč                             pytel 25 kg / 240 kč                            pytel 25 kg / 125 kč
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 2 300 kč
67 / rula drť 1-2 cm 68 / rula drť 4-8 mm 69 / kamenná štěpka 1-3 cm
pytel 25 kg / 190 kč                             pytel 25 kg / 190 kč                               pytel 25 kg / 240 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč
70 / kamenná štěpka 2-8 cm 71 / rula obl. 1-2 cm 72 / rula obl. 2-4 cm
pytel 25 kg / 240 kč                             pytel 25 kg / 240 kč                              pytel 25 kg / 240 kč
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč
74 / drť bílá 8-16 cm 75/ rula drť 2-4cm  
pytel 25 kg / 375 kč pytel 25 kg / 190 kč  
big bag 1000 kg / 10 500 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč  

 

76 / vápenec bílý obl. 1-2 cm 77 / vápenec bílý obl. 2-4 cm 78 / vápenec bílý obl. 4-8 cm
pytel 25 kg / 290 kč                            pytel 25 kg / 290 kč                            pytel 25 kg / 290 kč
big bag 1000 kg / 6 900 kč big bag 1000 kg / 6 900 kč big bag 1000 kg / 6 900 kč
79 / vápenec šedý žilk. 1-2 cm 80 / vápenec šedý žilk. 2-4 cm 81 / vápenec šedý žilk. 4-8 cm
pytel 25 kg / 240 kč                             pytel 25 kg / 240 kč                             pytel 25 kg / 240 kč
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč
82 / vápenec modrý drť 1-2 cm 83 / vápenec modrý drť 2-4 cm 84 / vápenec modrý drť 4-8 cm
pytel 25 kg / 190 kč pytel 25 kg / 190 kč pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč

 

85 / vápenec modrý obl. 1-2 cm 86 / vápenec modrý obl. 2-4 cm 87 / vápenec modrý 4-8 cm
pytel 25 kg / 240 kč pytel 25 kg / 240 kč pytel 25 kg / 240 kč
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč

 

89 / žula pepř a sůl drť 8-16 mm 90 / žula pepř a sůl drť 16-22 mm 91 / žula pepř a sůl obl.16-22 mm
pytel 25 kg / 190 kč      pytel 25 kg / 190 kč                          pytel 25 kg / 300 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 7 500 kč
92 / žula pepř a sůl obl.8-16 mm 93 / žula pepř a sůl drť 4-8 mm 94 / vápenec žl.bílý drť 4-8 mm
pytel 25 kg / 300 kč   pytel 25 kg / 190 kč                  pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 7 500 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč
95 / vápenec žl.bílý drť 8-16 mm 96 / vápenec žl.bílý drť 1-3 cm 97 / vápenec žl.bílý drť 2-8 cm
pytel 25 kg / 190 kč pytel 25 kg / 190 kč  pytel 25 kg / 190 kč
big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč big bag 1000 kg / 4 400 kč
98 / vápenec žl.bílý obl. 8-16 cm 99 / vápenec žl.bílý obl. 1-3 cm 100 / vápenec žl.bílý obl. 2-8 cm
pytel 25kg / 240 kč pytel 25 kg / 240 kč      pytel 25 kg / 240 kč                      
big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč big bag 1000 kg / 6 400 kč

PROČ NAKOUPIT U NÁS?                                                    

Všechny kameny máme skladem v dostatečném množství jsou baleny po 25 kg nebo big bag 1000 kg a jsou k dostání na naší prodejně.

Zpracování kamenů jako(praní, drcení,katrování,omílání do kulata a pytlování)provádíme sami a tak můžeme zaručit stálou kvalitu.

Nejsme jenom překupníci a všechny naše kameny jsou čisté a prané.                                

Kameny dodáváme do prodejen po celé ČR informace v sekci VELKOOBCHOD 

Můžete využít naši dopravu do 3t+HR nebo vám dopravu zajistíme.

Prodejem kamenů se zabýváme již 20 let a většina našich kamenů pochází z českých lomů.

Pokud máte nějaký dotaz kontaktujte nás.

Image